Ovu izjavu možete preuzeti u PDF obliku ovdje.

Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama WASI d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama društva WASI d.o.o., Franje Lučića 32, 10000 Zagreb, OIB: 74224169321, napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25.svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opći podaci:
Za obradu podataka odgovorno je društvo WASI d.o.o., Franje Lučića 32, 10000 Zagreb, OIB: 74224169321
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

  1. putem e-maila na: zop@wasi.hr
  2. ili ako nas želite kontaktirati poštom možete to učiniti na adresu:
    WASI d.o.o.
    Franje Lučića 32,
    10000 Zagreb

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:
WASI d.o.o. (dalje u tekstu: WASI) razumije da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca.
WASI obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili prilikom registracije u web shopu, putem prijave na newsletter na našoj internetskoj stranici www.wasi.hr ili postavljanjem upita na neki od gore predviđenih kontakt kanala. Podatke prikupljamo u svrhu dostave robe, radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama te radi odgovaranja na Vaše upite.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije na web shopu su:

Osobni podaci prikupljeni radi dostave proizvoda odnose se samo na nužne podatke koji su nam potrebni za izvršenje dostave naručenog proizvoda i koriste se samo u tu svrhu.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:

Prijava na listu za dostavu newslettera je dobrovoljna, nije obvezna, za prijavu morate označiti polje za dostavu newslettera koji će biti upućen na mail adresu koju koristite u trenutku registracije. Prijava za dostavu newslettera nije uvjet za korištenje web shopa. Osobni podaci prikupljeni putem prijave za newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika, ne koriste se za druge svrhe niti se dostavljaju trećim osobama.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama ili rješavanja reklamacija prilikom pružanja odgovora na Vaše upite na webshop@wasi.hr su:

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka:
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost ili privola.
Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.
Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom uz uvjet da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.
Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, radi važnih obavijesti veznih za Vašu kupnju, u svrhu rješavanja reklamacija ili odgovaranja na Vaše upite sa Vama stupamo u kontakt preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako je navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita. Kanali komunikacije mogu biti:

Postavljanjem upita prema WASI-ju dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da Vaše osobne podatke koje ste nam dali pohranimo trajno ako je riječ o reklamaciji, odnosno, ako je riječ o nekom drugom upitu na najduže 5 godine od zadnjeg kontakta.

Upravljanje privolama:
Prihvaćanjem uvjeta korištenja i kupovine web shopa (Uvjeti prodaje objavljeni na shop.wasi.hr ) pristajete i da WASI dijeli Vaše podatke s društvom OVERSEAS d.o.o. za potrebe dostave kupljenih proizvoda.
Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podatka prilikom prijave za marketinški newsletter WASI-ja dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera. Privola uključuje i dijeljenje Vaših podataka s tvrtkom ROCKET SCIENCE GROUP putem platforme MAILCHIMP za potrebe izrade i dostave newslettera.

Prihvaćanjem ove privole se pretplaćujte se na besplatni elektronički marketinški newsletter nazvan WASI newsletter i dajete privolu za korištenje osobnih podataka:

Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog i to klikom na link u marketinškom newsletteru.
Alternativno, opoziv privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem elektroničke pošte: zop@wasi.hr ili putem pošte na adresu: WASI d.o.o., Franje Lučića 32, 10000 Zagreb. Po opozivu privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u svrhe marketinga i više nećete primati WASI newsletter.
Ako ponovo želite dati svoju privolu i primati WASI newsletter, to možete učiniti na isti način na koji ste se inicijalno prijavili za primanje newslettera.

Prava korisnika:
Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt.
U slučaju da se nekim od navedenih prava koristite nesrazmjerno često i s očitom namjerom zlouporabe WASI pridržava pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbiti Vaš zahtjev.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka:
Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
HR - 10000 ZAGREB


Datum posljednjeg ažuriranja ove Izjave: 11.6.2018.